انگلیسی
دوشنبه ٢١ آبان ١٣٩٧
ورود به سایت شخصی

مریم همتی قراملکی                       

مرتبه علمی:استادیار

پست الکترونیکی :hemmaty2011.q.live.com

کتاب ها

عنوان كتاب                                                    نوع كار       ناشر

انسان فرشته و جن از ديدگاه قرآن و روانشناسي     تاليف       احرار

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.