انگلیسی
دوشنبه ٢١ آبان ١٣٩٧
ورود به سایت شخصی

مریم همتی قراملکی                       

مرتبه علمی:استادیار

پست الکترونیکی :hemmaty2011.q.live.com

سوابق شغلی

پست سازماني     شهرمحل كار    تاريخ شروع     خاتمه نام موسسه يا دانشگاه

پژوهشگر         تبريز وتهران     1371           1375صداو سيما

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.