انگلیسی
دوشنبه ٢١ آبان ١٣٩٧
ورود به سایت شخصی

مریم همتی قراملکی                       

مرتبه علمی:استادیار

پست الکترونیکی :hemmaty2011.q.live.com

تحقیق و پژوهش

طرح هاي پژوهشي:

عنوان                                                  موسسه حمايت كننده

تحليل محتواي برنامه جوان و برنامه خانواده    صداو سيما

تحليل محتواي خشونت در تلويزيون ايران       صداو سيما

افسردگي از ديدگاه روان شناسي                    صداو سيما

تاثير برنامه هاي پرورش خلاقيت در شكوفايي آموزش و پرورش

استعدادهاي خلاق دانش آموزان دبستاني

موضوعات مورد علاقه براي تحقيق و پژوهش:

روانشناسي شخصيت ، ادراك ،روانسنجي، آسيب شناسي رواني ، انگيزش وهيجان

 

 

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.