انگلیسی
پنج شنبه ٢٨ تير ١٣٩٧
ورود به سایت شخصی

مریم همتی قراملکی                       

مرتبه علمی:استادیار

پست الکترونیکی :hemmaty2011.q.live.com

سوابق تحصیلی

مدرک تحصيلي  رشته تحصيلي  نام دانشگاه شهر كشورتاريخ اخذ مدرك
ليسانس روان شناسي باليني دانشگاه تبريز  تبريز ايران  1370
فوق ليسانس روان شناسي عمومي دانشگاه علامه طباطبايي تهران ايران 1374
دكتري  روان شناسي  واحد  علوم وتحقيقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران ايران 1388

 

عنوان پايان نامه فوق ليسانس:بررسي و مقايسه راهبردهاي درك زبان اول زبان بينابين و دوزبانگي در زبان هاي فارسي و تركي

عنوان رساله دكتري:هيجانهاي بهنجار و نابهنجار بيان شده در شعر شاعران مشهور ايران

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.